פתרונות למימון העסק

עסקים רבים ובעיקר עסקים קטנים ובינוניים, נתקלים לא פעם בקשיים כבר עם פתיחתם וחוששים ממצב של פירוק חברה, כמובן לאורך הדרך ולפחות עד שהם עולים על דרך המלך בתקווה ואם בכלל.. המדינה מעוניינת לעזור במימון עסקים ועל כן הוקמו בשיתופה, קרנות ועמותות המייעדות את עזרתן לעסקים קטנים ובינוניים.

לא משנה מה הן הסיבות, לנו בעלי העסקים, מוצעים הפתרונות הקשורים במימון ויש לציין כי באפשרויות מגוונות ובתנאים טובים כך שעד שנעמיד דף בית איתן לטובת העסק שלנו כדאי לנו לדעת מה מציעות לנו אותן הקרנות.

הקרן לסיוע לעסקים בינוניים- קרן הפועלת באמצעות הבנקים וביוזמת ממשלת ישראל, סכום ההלוואה ניתן כאחוזים מסוימים מההיקף השנתי של העסק ובלבד שהיקפו נע בין 15-400 מיליון ₪, ההלוואה ניתנת למטרת השקעה ופיתוח של עסק קיים ולמטרת סגירת פערים בהתאם לצפי הכנסות, לקרן תנאים כגון, העדר חובות לרשויות, העדר עיקולים או תביעות, ערבות אישית של בעלי העסק בנוסף על זו של המדינה, הריבית צמודת מדד וניתנת לתקופה של עד חמש שנים במסלול גרייס

הקרן בערבות המדינה- מסייעת לעסקים קטנים ומציעה הלוואות בין 100-750 אלף ₪ לעסקים הסובלים מפער תזרימי ועם צפי של הכנסות עתידיות, להקמת עסקים או להרחבתם בצורה של השקעה, לקרן יש תנאים מסוימים לפי המחזור השנתי של העסק, ההלוואה המוצעת ניתנת בד"כ לתקופה של עד חמש שנים בריבית צמודת מדד, חלק מהערבות ניתנת ע"י המדינה וחלק ע"י הבנק ובעלי העסק ובתנאי שאין עיקולים, תביעות, הלוואה קודמת או חובות למוסדות ממשלתיים.

קרן רש"י- הקרן מסייעת בביסוס עסק קיים או בפתיחתו, כספי הלוואה של עד כ- 70 אלף ש"ח ניתנים עבור מטרות פיתוחו של העסק כגון, רכישת ציוד, כלים, רכבים, פרסום וכו', ההלוואה לא ניתנת למטרת חוב קיים אם כי אין מניע לקחת מקור מימון נוסף ובלבד שניתנת הודעה מתאימה על כך לקרן, ההלוואה ניתנת ללא ריבית והצמדה, עד פריסה של 30 תשלומים ללא קנס פירעון מוקדם ובתנאי של חתימת ערבים על ההלוואה, מחזור חודשי, תנאי של רישום במע"מ, רישום סימן מסחר בארה"ב, חברה יזמית או חברה בע"מ.

.

פרטים באתר ip-ta.com